0318-616611
 

Ontkalker HG snelontkalker 500ml

Bestelnummer: 897205 Op voorraad: 32
Levertijd 1-2 werkdagen

Verpakt per: Fles Prijs per: Fles

6,08 (excl. BTW)
Logo
Icon
Icon
Fabriekscode (OEM):
174050103
EAN-Code
8711577189853 per 1 stuk
8711577000561 per 1 stuk
Specificaties
Productnummer: 897205
Merk: HG
OEM nummer: 174050103
EAN nummer: 8711577000561
Lengte: 69 mm.
Breedte: 67 mm.
Hoogte: 208 mm.
Gewicht: 580 gr.
Voorraad: 32
Verpakt per: Fles / 1
Prijs per: Fles
Kleuren: Groen
Kleuren: Groen
Omschrijving

HG snel ontkalker voor koffiezetapparaten, waterkokers en wasmachines verwijdert kalk en ketelsteen in heet-water-apparatuur, zoals een koffiezetapparaat, waterkoker of wasmachine.

Onze ontkalker verwijdert kalk en ketelsteen effectief en is absoluut veilig voor de apparatuur.

Voor heetwater apparatuur.

Verwijdert kalk en ketelsteen.

Uiterst effectief.

Gevarenaanduidingen: H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H332, cat. 4: Schadelijk bij inademing.

Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende kledij dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501A: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

Alternatieve producten